ceo@giabaojsc.com
+84904688188

MÁY LẺ SAU SÓNG

Cung cấp các loại máy lẻ sau sóng cho công đoạn hoàn thành thùng carton như máy bế , máy dán , máy đóng ghim, máy bồi mặt , máy bó chồng …


Công ty TNHH GIA BẢO JSC
220/24/23 đường Hoàng Hoa Thám, Phường 5 , quận Bình Thanh, tpHCM
Tel: +84 8 66541216 , Cell phone: 0904688188 Email: giabaojsco@gmail.com ; Website: giabaojsc.com