ceo@giabaojsc.com
+84904688188

Hướng dẫn sử dụng máy bao bì

Hướng dẫn sử dụng máy bao bì

Tùy thuộc vào các loại máy ,công ty GIA BẢO sẽ có hỗ trợ cách sử dụng , theo sách hướng dẫn có phần tiếng việt và  sẽ có nhân viên công ty GIA BẢO  trực tiếp hướng dẫn cho từng máy . Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình , vui vẻ , … đảm bảo hài lòng quý khách hàng .su-dung-may-bao-bi-gia-baoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


GIA BAO JSC LIMITED COMPANY
220/24/23 Hoang Hoa Tham Str , 5 Ward , Binh Thanh District , HCM City
Tel: +84 8 66541216, Cell phone: 0904688188 Email: giabaojsco@gmail.com ; Website: giabaojsc.com